PM Sonsjakten 22. oktober 2011

Kart

Store Brevik (revidert tildels 2011) 1: 10 000
Son skole (revidert 2011) 1: 4000

Start

Forskjellig start på prolog og jaktstart, begge vil være merket. Avstandene vil være < 400m.
Startintervaller for prologen vil mest sannsynlig være tretti sekunder. Start for jaktstarten blir avgjort
i prologen, og utregningen baserer seg på +1s på prologen blir +1s etter.
Startlister blir publisert på Sonsjakten hjemmeside på fredag.

Eksempel: Per vinner prologen på 5:00 og vinner klassen. Lars løper på 8:00. Lars starter da 3min etter Per.

"Regler"

Hovedsaklig EKT, men i og med at det ikke er EKT-enheter på alle postene, gjelder "touch-prinsippet" på
alle postene det ikke er EKT på. De(n) eneste som vet hvilke poster som har EKT-enheter er arrangøren(e). EKT-enhetene
henger særdeles synlig og vil aldri være mer enn 0,5m unna postskjermen. Det er treningsenheter, altså ikke bukker, men
enheter med tråd. Hold dere unna ulovlige symboler, samt skraverte.

Terreng

Store Brevik

Ganske vått til tider, og åpne store myrer er ikke alltid anbefalt. Skogstypen er gammel granskog med innslag av hogst.
Middels kupering, akkurat så bratt som du gjør det til..! Piggsko er anbefalt. Nytt hogsfelt rundt slalåmbakken, og
dette er nylig synfart (i høst) av Harald Lundhaug. Resten av kartet er revidert i 2010.

Son skole

Lite terreng med klare avgrensninger. Sprinten består mest av asfalt, men har også innslag av skog og "park".
Nylig revidert, siste endringen gjort på tirsdag, ettersom det hadde dukket opp et nytt gjerde iløpet av høsten...
Lettløpt.

Tidsprogram

Første prologstart er 12:00. Videre følger resten av deltakerene på, og ettersom vi blir ferdig regnes resultater
ut. Kjører jaktstarten så fort som mulig etter at prologen er ferdig, så grovt regnet går første start i jaktstarten
ca. kl. 13:00. Merk at dette tidspunktet ikke er sikkert!
Videre vil det følge en premieutdeling etter at jaktstarten er avgjort.

Klasser og løyper

KlasseLengdeNivåFørste prologstart
AL820m + 5670m"A"+A12:00
AK820m + 3690m"A"+A12:00
C540m + 2570m"N/C"+C12:00
N540m"N/C"+C12:00

Direkte oppmøte

Alle som møter direkte på dagen vil få sin starttid etter siste "ordinære" startende i valgt klasse. Direkte
oppmøte er helt greit og kostnadsfritt, men vi vil helst som arrangører at du/dere melder dere på slik at vi har
en viss peiling på f. eks. hvor mange kart vi vil trenge.

Annet

Løp pent, hold dere unna ulovlige symboler. Videre, angående vilt, hvis dere møter elg så vil ikke elgen plage
dere med mindre dere plager den.