Styre | Komiteer

Posisjon Navn Adresse Telefon
Leder Tore Bjørnerød Østrått,
1827 Hobøl
91167546
Sekretær Jan Løken Johannessen Roald Amundsens gate 17, 1524 Moss 93269281
Leder
økonomikomité
Ida Elisabeth Finstad Caspar Erlandsens vei 5 B,
1540 Vestby
91128610
Leder orienteringsutvalg Henning Bratland Carlsen Orrhaneveien 19,
1555 Son
45293210
Leder kart- og løypekomité Astrid Bjørnerød Østrått,
1827 Hobøl
41255226
Leder hyttekomité Erik Sandbæk Store Strandgate 12,
1550 Hølen
90077670
Barneidretts-
representant
Øyvind Løken Ulriksborgveien 16,
1533 Moss
40006629
Ungdoms-
representant
Frida Hovgaard Eisvang ,

Besøksadresse:Noreødegården
Postadresse:Postboks 404, 1501 Moss
Bankkonto: 1503 75 49921
BIC:DNBANOKKXXX
IBAN:NO30 1503 7549 921
Organisasjonsnr:983766188
E-post:leder@ok-moss.no
Kasserer:kasserer@ok-moss.no
Nettansvarlig:webm@ok-moss.no

Vil du bli medlem?

Ønsker du å bli medlem i OK Moss kan du benytte deg av dette skjemaet

Mer informasjon om klubben og aktiviteter kan du finne her