Styre | Komiteer

Posisjon Navn Adresse Telefon
Leder Hanne Wold Kvileveien 4,
1525 Moss
41807258
Sekretær Jan Løken Johannessen Roald Amundsens gate 17,
1524 Moss
93269281
Leder
økonomikomité
Tonje Holm Dyreveien 133 C,
1525 Moss
96236915
Leder orienteringsutvalg Tore Bjørnerød Østrått,
1827 Hobøl
91167546
Styremedlem Kristin Lind-Larsen
Leder hyttekomité Erik Sandbæk Store Strandgate 12,
1550 Hølen
90077670
Barneidretts-
representant
Øyvind Løken Ulriksborgveien 16,
1533 Moss
40006629
Ungdoms-
representant
Frida Hovgaard Eisvang ,

Besøksadresse:Noreødegården
Postadresse:Postboks 404, 1501 Moss
Bankkonto: 1503 75 49921
BIC:DNBANOKKXXX
IBAN:NO30 1503 7549 921
Organisasjonsnr:983766188
E-post:leder@ok-moss.no
Kasserer:kasserer@ok-moss.no
Nettansvarlig:webm@ok-moss.no

Vil du bli medlem?

Ønsker du å bli medlem i OK Moss kan du benytte deg av dette skjemaet

Mer informasjon om klubben og aktiviteter kan du finne her