Søndagslangtur
Dato:10.12.2017
Tid:11:00
Sted:Noreødegården
Mer info:Mulig noen starter opp alt kl. 09.00. Vi løper ca. 1,5 time/10+ km

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
11.08.18Night Hawk
16.09.18NM-stafett senior