Innkallelse til årsmøte

04-02-20, 21:13
Onsdag 04. mars 2020 kl. 1900 Sted: Noreødegården

Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Godkjenne innkalling og saksliste
4. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsberetning
6. Regnskap 1/1/2019 - 31/12/2019 med revisor/kontroll-komiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Fastsettelse av kontingent
9. Målsetting for neste sesong.
10. Budsjett
11. Behandle klubbens organisasjonsplan
12. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
må sendes styret senest onsdag 19. februar 2020 på mail til leder@ok-moss.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene
senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned,
og ha betalt kontingenten. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt ( OK Moss vedtekter §6.1)

Velkommen til årsmøte,

Styret

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
29.11.20Kråkecup #2 mellomdistanse
01.12.20Tirsdagstrening
03.12.20Torsdagsintervall
08.12.20Tirsdagstrening
10.12.20Torsdagsintervall
15.12.20Tirsdagstrening
17.12.20Torsdagsintervall