Årsberetning og økonomirapport til Årsmøte 04. mars

26-02-20, 22:45
Link til dokumenter
Vedlegger sakspapirer:
- årsberetning
- økonomi rapport

Årsmøte avholdes onsdag 04. mars 2020 kl 19:00 på Noreødegården.

Velkommen!!

Med vennlig hilsen

Styret


Årsberetning 2019

Økonomi - Balanserapport 2019

Økonomi - Budsjett 2019.pdf

Økonomi - Resultatrapport 2019.pdf

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
14.08.20VM-mimreløp
19.08.20FLEX-O (Varteig OL)
25.08.20Ungdomsserien løp 4
29.08.20KM Lang (Sarpsborg OL)