Årsberetning og økonomirapport til Årsmøte 04. mars

26-02-20, 22:45
Link til dokumenter
Vedlegger sakspapirer:
- årsberetning
- økonomi rapport

Årsmøte avholdes onsdag 04. mars 2020 kl 19:00 på Noreødegården.

Velkommen!!

Med vennlig hilsen

Styret


Årsberetning 2019

Økonomi - Balanserapport 2019

Økonomi - Budsjett 2019.pdf

Økonomi - Resultatrapport 2019.pdf

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
24.01.21Kråkecup# 6
07.02.21Kråkecup#7
14.02.21Kråkecup#8
07.03.21Kråkecup finale