Referat fra miniklubbutviklingskveld

13-09-20, 18:59
Mandag 7. september var 13 av klubbens medlemmer til stede på miniklubbutviklingsveld på NØG.
Henning BC loset oss trygt gjennom kvelden. Med utgangspunkt i organisasjonshjulet drøftet vi situasjonen i OK Moss i dag. Alle deltakerne kunne nevne mange ting som er bra, men det kom også inn mange gode forslag på ulike saker vi kan utvikle videre.

Med utgangspunkt i disse ble det foreslått noen saker styret bør jobbe med fremover for at klubben skal bli enda bedre.

Disse sakene er:
* Utvikle et helhetlig kommunikasjonskonsept med fokus på ny hjemmeside
* Gjennomføre en undersøkelse hos klubbens medlemmer over 50 år for å finne ut hva som skal til for at disse blir i klubben
* Se på mulighetene for å gjennomføre en skisamling med sosialt tilsnitt for alle i klubben
* Gjeninnføre 25 manna som en sosialtur - klarer vi 2 lag?
* Ha et kritisk blikk på økonomien i klubben
* Jobbe for å få med flere ungdommer og flere eldre medlemmer på neste klubbutviklingskveld

Ønsker du å bidra til noen av dissse sakene? Meld fra til styret.

Les mer i rapport fra mini-klubbutvikling

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
24.01.21Kråkecup# 6
07.02.21Kråkecup#7
14.02.21Kråkecup#8
07.03.21Kråkecup finale