Æres den som æres bør

22-09-09, 23:26
Fredag 4/9 møtte over 60 unge og spente O-løpere på Noreødegården for å delta på årets O-troll-leir.
Det er ingen enkel sak å aktivisere så mange barn, men Nora og Monica med hjelp fra Kjetil, Ida, Elisabeth og Kristin klarte dette med glans. I ettertid har det kommet en rekke positive tilbakemeldinger og jeg vil med dette få takke alle involverte for innsatsen.
Erik

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender