Uttak 10mila 2011

27-04-11, 17:45
Her følger foreløpig laguttakene til 10mila 2011:
Ungdom, start kl.11:30
1. Michael/innlånt løper
2. Johanne
3. Ida Karine
4. Michael/innlånt løper
(Tuvas bein er dessverre ikke klart for stafettløping, i stedet blir Tuva OK Moss' cheerleader!)

Damer, start kl.14:30
1. Ida Elisabeth/Nora/innlånt løper
2. Ida Elisabeth/Nora/innlånt løper
3. Monica
4. Ida Elisabeth/Nora/innlånt løper
5. Ida Elisabeth/Nora/innlånt løper
Det eneste som er klart på dette laget er at Monica skal løpe korteste etappe - hvis hun må løpe!

Herrer, start kl.21:30
1. Tore
2. Hallvard/Per Øyvind
3. Erik S.
4. Hallvard/Per Øyvind
5. Jan
6. Espen Bergstrøm (Gimle)
7. Karl Aasmund
8. Thomas
9. Erik W.
10. Henning
Per Øyvind og Hallvard må avgjøre seg i mellom hvem som tar hvilken etappe - kan gjøres på bussen!

Har sendt ut en mail til alle klubbene i Østfold om de ledige etappene våre. Har ikke Østfoldklubbene noen reserver som ønsker å løpe for oss, melder vi fra til "kavelbanken".

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender