15-STAFETTEN - LAGUTTAK

16-05-11, 22:00
Vi tok oss tydeligvis vann over hodet da vi satte oss målsetningen om 2 lag på 15-stafetten.
Det blir vanskelig å få til for reglene sier at hvert lag må inneholde 3 løpere mellom 13 og 16 år. Vi kun har 3 aktive ungdommer mellom 13-16 år og tillegg er den ene skadet!

I år meldte totalt 24 mossinger sin interesse for å løpe 15-stafetten. Av dem var det 16 herrer, 6 damer og 2 ungdommer. Så i år blir det dessverre bare 1 mosselag på startstreken i 15-stafetten. Men neste år satser vi igjen på 2 lag :)

OK Moss’ lag på 15-stafetten 2011:
1A Michael Woodward
1B Ida Elisabeth Finstad
1C Stein Klyve
2A Henning Bratland Carlsen
2B Øyvind Løken
2C Per Øyvind Steffensen
3A Ida Karine Karlsen
3B Tone Abrahamsen
3C Elisabeth Meum Johansen
4A Karl Aasmund Erøy
4B Thomas Schive
4C Erik Sandbæk
13 Hallvard Koren
14 Astrid Bjørnerød
15 Tore Bjørnerød

I tillegg stiller vi 1 lag i ungdomskonkurransen med:
Johanne Bratland Tjernshaugen
Mathilde Abrahamsen
Karoline Bjørnerød


Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender