Kartutskrifter NØG

27-09-11, 18:07
For å få bedre utskrift til treningsløp og treninger fra OCAD.
Det er det nå lagret printersettings tilpasset ocad-filene. Ved kommandoen Print og under Printer-Properties, sett Settings til "okartsettings".

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
16.11.19MM-ultralang
20.11.19Tur-o-avslutning