Jan Bjerketvedt blir ny leder i OK Moss

16-02-12, 22:55
Nytt styre på plass etter dagens årsmøte.
Jan Bjerketvedt blir ny leder, Jan Løken Johannessen ny sekretær og Tuva Bjerketvedt ny ungdomsrepresentant. Øvrige styremedlemmer fortsetter. I komitéene er det kun Hanne Steffensen som gir seg med salg av klubbtøy.

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
20.11.19Tur-o-avslutning
26.11.19Ås by Night & Fog Cup #2
10.12.19Ås by Night & Fog Cup #3
31.12.19Nyttårsløpet