Turorientering 2012

25-03-12, 23:57
Alle postene er på plass i skogen. Tur-o-konvoluttene er på vei ut i butikkene. Følg med på våre tur-o-sider og tur-o på nett for status.

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
11.12.18Tirsdagstrening
18.12.18Tirsdagstrening