Sykkel-o lørdag 20. 0ktober

18-10-12, 20:10
Stein inviterer til 12,1 km sykkel-o med start fra sydøst for Fuglevik båthavn fra kl.13.00. Løypen går delvis på vei, mer er kjerreveier og noe er stier. EKT benyttes og alle er hjertelig velkommen, men bindende påmelding på SMS til Stein Klyve: 98064323 senest fredag kl.12. Gratis startavgift, men dersom du melder deg på uten å starte, vil det kreves en avgift på kr.29.99.-

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender