Rett skal være rett

18-11-12, 12:25
Under årets MM-natt var det en del løpere som valgte å løpe før mørkets frembrudd. Marit Elin Iden havnet ved en inkurie blant dagløperne i resultatlisten. Resultatlisten fra MM-natt er nå korrigert for denne feilen.

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
12.11.19Ås by Night & Fog Cup #1
16.11.19MM-ultralang
20.11.19Tur-o-avslutning