Postene på Ødemørk er tatt inn

02-12-12, 18:06
Kjølig rundtur, men flotte forhold med barmark og stort sett frossent vann.

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
20.11.19Tur-o-avslutning
26.11.19Ås by Night & Fog Cup #2
10.12.19Ås by Night & Fog Cup #3
31.12.19Nyttårsløpet