Årsmøte

14-02-13, 16:10
Årsmøte avholdes på Noreødegården torsdag 28. februar 2013 kl. 1900

Dagsorden:

1. Åpning

2. Valg av dirigent og sekretær

3. Årsberetning

4. Regnskap 1/1/2012 - 31/12/2012 med revisor/kontroll-komiteens beretning

5. Nye vedtekter i henhold til krav fra idrettsforbundet

6. Innkomne forslag

7. Fastsettelse av kontingent

8. Budsjett

9. Valg

Eventuelle forslag må være styret i hende innen torsdag 21. februar 2013.

Årsberetning sendes medlemmene på mail og legges ut på www.ok-moss.no den 21. februar 2013.

Styret

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender