Årsmøte - Nye vedtekter

24-02-13, 22:40
Nye vedtekter vil bli tatt opp på årsmøte
I forbindelse med idrettstinget 2011 så ble det bestemt at alle idrettslag tilknyttet Norges Idretts Forbund (NIF) må endre sine vedtekter og følge den nye lovnormen (mal) som er blitt utarbeidet.

Generelt om basis-lovnormen:

Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov §§ 10-5 og 2-15.

NIFs lov og basis-lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslagene. I tilfelle lag som er medlem av NIF har lovbestemmelser som er i motstrid med NIFs lov, vil lagets lov være tilsvarende ugyldig.

Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder minimum av hva alle idrettslag må ha i sin lov. Ved endring av loven kan idrettslagene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for idrettslaget, så lenge tilleggene ikke strider mot NIFs lov og bestemmelser, eller mot denne basis-lovnormen. Spesielt vil dette gjelde regler om den interne organisering av idrettslaget i grupper og avdelinger, og om disse skal være representert i hovedstyret, jfr. lovnormens § 12 pkt. 9 og § 16.

Vedtekter fra 2008

Forslag vedtekter etter den nye lovnormen

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender