STYRET I OK MOSS SØKER LEDER

17-03-13, 22:56
Valgkomiteen klarte dessverre ikke å finne en kandidat til ledervervet før årsmøtet 28.februar 2013. Styret har derfor fått i oppgave å finne en person til dette vervet.
Vi søker etter en person som kan ta litt administrativt ansvar. Styret og klubben forøvrig bugner over av kompetanse innenfor kart, løypelegging, økonomi, arrangement, orienteringsteori og go`vilje.

Klubben går med et solid overskudd år etter år. Det yngler i de yngre rekker, nye kart produseres årlig, ny draktprofil er i boks og det flotte klubbhuset oppgraderes jevnlig. En leder trenger altså ikke o-kunnskaper utover nybegynnernivå, og det er heller ikke krav om noen lang fartstid i klubben.

Leders rollebeskrivelse:

Klubbleder er øverste administrative leder for Orienteringsklubben Moss. Klubbleder (eller den han /hun eventuelt i samarbeid med styret bemyndiger), skal representere OK Moss i de fora hvor vi har møteplikt.

Klubbleder skal dessuten:
• Kalle inn til styremøter (Forslag til datoer for første halvår foreligger allerede)
• Sørge for gjennomføring av andre vedtektsbestemte møter (eks. Årsmøte)
• Sørge for at klubben overholder eksterne forpliktelser
• Sørge for at klubben overholder eksterne tidsfrister
• Påse at klubbens tillitsmannsapparat fungerer etter intensjonene
• Stå som juridisk ansvarlig for klubbens nettsider (Christopher Schive styrer siden i det daglige)
• Forfatte en leder-spalte til hvert nummer av klubbavisen OK Posten (En hvert halvår)
• Fordele / Videresende post slik at den når ut til de personene som er ansvarlig for de aktuelle aktivitetene i klubben (Ø. Løken henter post i postkassen og scanner/ videresender)
• Delegere arbeidsoppgaver iht ansvar og myndighet for øvrig

Ønsker du utfordringen?
Ta kontakt med Jan Løken Johannessen :)

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender