Kartene fra MM ultralang

02-11-13, 18:36
Kartfilene ligger ute på nett for de 3 lengste løypene. Nå er det bare å få GPS-sporet på kartet og lagre i kartarkivet.
Kartet for 10 km

Kartet for 8 km

Kartet for 6 km

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
26.11.19Ås by Night & Fog Cup #2
10.12.19Ås by Night & Fog Cup #3
31.12.19Nyttårsløpet