Innkallelse til Årsmøte i OK Moss den 6. mars 2014

13-02-14, 21:25
Årsmøte avholdes på Noreødegården torsdag 6. mars 2014 kl. 1900
Dagsorden:

1. Åpning
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Godkjenne innkalling og saksliste

4. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

5. Årsberetning

6. Regnskap 1/1/2013 - 31/12/2013 med revisor/kontroll-komiteens beretning

7. Innkomne forslag

8. Fastsettelse av kontingent
9. Målsetting for neste sesong.

10. Budsjett
11. Behandle klubbens organisasjonsplan

12. Valg

Eventuelle forslag må være styret i hende innen torsdag 20. februar 2014.

Årsberetning sendes medlemmene på mail og legges ut på www.ok-moss.no den 27. februar 2014.
Alle medlemmer er velkomne.

Styret

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender