Årsmøte avholdt

13-02-10, 21:25
Regnskapet for 2009 var ikke klart og følgelig må styret innkalle til nytt ekstraordinært møte senere. Ellers var det få forandringer i styret og i komitéene.
Thomas Schive erstatter Johanne Solhaug som ungdomsrepresentant i styret. Øvrige styremedlemmer tok enten gjenvalg eller var ikke på valg. Kjell Hansen hadde også i år rollen som møteleder og loste de 20 frammøtte gjennom årsmeldingen med stø hånd.

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender