Årsmøte avholdt

13-02-10, 21:25
Regnskapet for 2009 var ikke klart og følgelig må styret innkalle til nytt ekstraordinært møte senere. Ellers var det få forandringer i styret og i komitéene.
Thomas Schive erstatter Johanne Solhaug som ungdomsrepresentant i styret. Øvrige styremedlemmer tok enten gjenvalg eller var ikke på valg. Kjell Hansen hadde også i år rollen som møteleder og loste de 20 frammøtte gjennom årsmeldingen med stø hånd.

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
20.11.19Tur-o-avslutning
26.11.19Ås by Night & Fog Cup #2
10.12.19Ås by Night & Fog Cup #3
31.12.19Nyttårsløpet