Årsmøte avholdt

13-02-10, 21:25
Regnskapet for 2009 var ikke klart og følgelig må styret innkalle til nytt ekstraordinært møte senere. Ellers var det få forandringer i styret og i komitéene.
Thomas Schive erstatter Johanne Solhaug som ungdomsrepresentant i styret. Øvrige styremedlemmer tok enten gjenvalg eller var ikke på valg. Kjell Hansen hadde også i år rollen som møteleder og loste de 20 frammøtte gjennom årsmeldingen med stø hånd.

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
20.08.19Tirsdagstrening
22.08.19Treningsløp, Bråte
24.08.19KM - mellomdistanse
25.08.19KM - stafett
27.08.19Ungdomsserien - løp 4
28.08.19Onsdagstrening for A +B
29.08.19Treningsløp, Torebråte
01.09.19KM - langdistanse
03.09.19Ungdomsserien - løp 5
05.09.19Treningsløp/ MM mellom - Fjell
07.09.19Ungdomsserien - finale