Treningsløype/poster januar

08-01-15, 20:45
Opplegget AOOK bruker på dagssamlingen lørdag 10. ligger tilgjengelig i mossemarka ut januar måned.
Økta som ligger ute har tre ulike momenter. Link til økta finnes her. Her er det mulig å ta hele eller deler av økta. Kartet med postene som ligger ute finnes her. Odd-Ragnar

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
26.11.19Ås by Night & Fog Cup #2
10.12.19Ås by Night & Fog Cup #3
31.12.19Nyttårsløpet