Referat fra årsmøte 4. mars

24-03-15, 14:30
Link til referatet fra årsmøte 4. mars
Her ligger referatet fra årsmøte som ble avholdt onsdag 4. mars 2015 på Noreødegården

Referat fra årsmøte 2015 i PDF format

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
19.02.19Vinterferie - ingen organisert trening
21.02.19Vinterferie - ingen organisert trening
26.02.19Tirsdagstrening
28.02.19Torsdagstrening