Innkallelse til Årsmøte i OK Moss den 1. mars 2017

01-02-17, 19:24
Årsmøte avholdes på Noreødegården onsdag 1. mars 2017 kl. 1900


Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Godkjenne innkalling og saksliste
4. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsberetning
6. Regnskap 1/1/2016 - 31/12/2016 med revisor/kontroll-komiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Fastsettelse av kontingent
9. Målsetting for neste sesong.
10. Budsjett
11. Behandle klubbens organisasjonsplan
12. Valg

Eventuelle forslag må være styret i hende innen onsdag 15. februar 2017.

Årsberetning sendes medlemmene på mail og legges ut på www.ok-moss.no den 22. februar 2017.

Alle medlemmer er velkomne.

Styret

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender