Referat fra årsmøte 1. mars

04-04-17, 14:16
Link til referatet fra årsmøte 1. mars
Her ligger referatet fra årsmøte som ble avholdt onsdag 1. mars 2017 på Noreødegården

Referat fra årsmøte 2017 i PDF format

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
26.11.19Ås by Night & Fog Cup #2
10.12.19Ås by Night & Fog Cup #3
31.12.19Nyttårsløpet