Innkallelse til Årsmøte i OK Moss den 14. mars 2018

16-02-18, 10:20
Årsmøte avholdes på Noreødegården onsdag 14. mars 2018 kl. 1900
Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Godkjenne innkalling og saksliste
4. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsberetning
6. Regnskap 1/1/2017 - 31/12/2017 med revisor/kontroll-komiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Fastsettelse av kontingent
9. Målsetting for neste sesong.
10. Budsjett
11. Behandle klubbens organisasjonsplan
12. Valg

Eventuelle forslag må være styret i hende innen onsdag 28. februar 2018.

Årsberetning sendes medlemmene på mail og legges ut på www.ok-moss.no den 7. mars 2018.

Alle medlemmer er velkomne.

Styret

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender