Medlemskontingent 2018

16-05-18, 12:45
Dersom det er en uteglemmelse at kontingenten for 2018 ikke er betalt, ber vi om at den snarest betales til OK Moss på kontonummer 1503 75 49921.
Det er viktig at betalingen merkes med navn og hvem betalingen gjelder for (ved familiemedlemskap må alle navnene oppgis).

Kontingentsatser for OK Moss 2018 (NOK)

Familiemedlemskap: 1.200,-

Ordinært medlemskap over 21 år-: 600,- (løper i seniorklasser)

Ordinært medlemskap under 21 år: 300,-

Støttemedlemskap: 150,-

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
23.10.18Tirsdagstrening
25.10.18Torsdagsintervaller
27.10.18Gørretråkket sykkel-o
30.10.18Tirsdagstrening
01.11.18Torsdagsintervaller
03.11.18Mossemesterskap Ultralang
06.11.18Tirsdagstrening
08.11.18Torsdagsintervaller
13.11.18Tirsdagstrening
15.11.18Torsdagsintervaller
20.11.18Tirsdagstrening
22.11.18Torsdagsintervaller
27.11.18Tirsdagstrening
29.11.18Torsdagsintervaller
04.12.18Tirsdagstrening
11.12.18Tirsdagstrening
18.12.18Tirsdagstrening