Medlemskontingent 2018

16-05-18, 12:45
Dersom det er en uteglemmelse at kontingenten for 2018 ikke er betalt, ber vi om at den snarest betales til OK Moss på kontonummer 1503 75 49921.
Det er viktig at betalingen merkes med navn og hvem betalingen gjelder for (ved familiemedlemskap må alle navnene oppgis).

Kontingentsatser for OK Moss 2018 (NOK)

Familiemedlemskap: 1.200,-

Ordinært medlemskap over 21 år-: 600,- (løper i seniorklasser)

Ordinært medlemskap under 21 år: 300,-

Støttemedlemskap: 150,-

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
25.05.18Unionsmachen
26.05.18NM sprint
27.05.18NM sprintstafett
29.05.18Sport8serien løp 3, Tirsdagstrening
30.05.18Onsdagstrening
31.05.18Treningsløp
02.06.1815-stafetten
03.06.18Knut Valstads minneløp
05.06.18Tirsdagstrening
06.06.18Østfoldsprinten finale, Halden
07.06.18Treningsløp
08.06.18HL-samling
12.06.18Tirsdagstrening
14.06.18Treningsløp
15.06.18Jukola
15.06.18Camp Stokke
19.06.18Tirsdagstrening