Medlemskontingent 2018

16-05-18, 12:45
Dersom det er en uteglemmelse at kontingenten for 2018 ikke er betalt, ber vi om at den snarest betales til OK Moss på kontonummer 1503 75 49921.
Det er viktig at betalingen merkes med navn og hvem betalingen gjelder for (ved familiemedlemskap må alle navnene oppgis).

Kontingentsatser for OK Moss 2018 (NOK)

Familiemedlemskap: 1.200,-

Ordinært medlemskap over 21 år-: 600,- (løper i seniorklasser)

Ordinært medlemskap under 21 år: 300,-

Støttemedlemskap: 150,-

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister

Ingen oppføringer i kalender