Innkalling til årsmøte i Orienteringsklubben Moss

04-03-19, 20:44
Onsdag 20. mars 2019 kl. 1900 Sted: Noreødegården
Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Godkjenne innkalling og saksliste
4. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsberetning
6. Regnskap 1/1/2018 - 31/12/2018 med revisor/kontroll-komiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Fastsettelse av kontingent
9. Målsetting for neste sesong.
10. Budsjett
11. Behandle klubbens organisasjonsplan
12. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
må sendes styret senest onsdag 6. mars 2019. på e-post til leder@ok-moss.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene
senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned,
og ha betalt kontingenten. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt ( OK Moss vedtekter §6.1)

Velkommen til årsmøte,

Styret

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
22.09.20Tirsdagstrening Krapfoss
26.09.20Treningsløp Ødemørk
29.09.20Tirsdagstrening Våler Varde
01.10.20Treningsløp Larkollen
08.10.20Treningsløp Ekholt