1. og 2. plass i Kvistkvaset

16-05-10, 19:05
Det ble første plass til OK Moss i klasse H130 og andre plass til OK Moss i H17.
På vinnerlaget i H130 løp Hallvard Koren, Erik Sandbæk og Tore Bjørnerød. På H17-laget løp Thomas Schive, Henning Carlsen og Per Øyvind Steffensen. Resultater.

Tilbake


Kalender

Egentrening Påmeldingsfrister
26.11.19Ås by Night & Fog Cup #2
10.12.19Ås by Night & Fog Cup #3
31.12.19Nyttårsløpet