Brukerverktøy

Nettstedverktøy


instruks:lordagskjappen

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
instruks:lordagskjappen [2019/12/03 22:45]
thomas [7.2 SEKRETARIAT]
instruks:lordagskjappen [2019/12/03 22:45] (nåværende versjon)
thomas [6.2 LØYPER]
Linje 450: Linje 450:
   * Planlegge og gi beskjed til løpsledelsen og leder speaker om evt.  meldeposter,​ førstehjelp­sposter,​ væskestasjoner og pressepos­ter.   * Planlegge og gi beskjed til løpsledelsen og leder speaker om evt.  meldeposter,​ førstehjelp­sposter,​ væskestasjoner og pressepos­ter.
   * Gi løypeinformasjon til sekretariatleder (løypenr-lengde-klasser-postkoder).   * Gi løypeinformasjon til sekretariatleder (løypenr-lengde-klasser-postkoder).
-  * Opprette arrangementet i Livelox. (Gjøres via Eventor, ikke direkte fra Livelox) 
  
 OBS! Ved utarbeidelse av klasseoppsett bør det tas hensyn til fordelingen av hvilke klasser som løper hvilke løyper. Dette for å unngå at enkelte løyper får uforholdsmessig mange løpere, dvs. langt startfelt. OBS! Ved utarbeidelse av klasseoppsett bør det tas hensyn til fordelingen av hvilke klasser som løper hvilke løyper. Dette for å unngå at enkelte løyper får uforholdsmessig mange løpere, dvs. langt startfelt.
instruks/lordagskjappen.txt · Sist endret: 2019/12/03 22:45 av thomas