Brukerverktøy

Nettstedverktøy


instruks:treningslop

Instruks for treningsløp

Denne instruksen inneholder det som er nødvendig for å arrangere et treningsløp, alt fra løypelegging starter til resultatene er lagt ut på resultatsiden på OK Moss' hjemmeside og postene er tatt inn. Treningsløpet arrangeres av to personer, ansvarlig og løypelegger.

Det er mulig å bytte arrangør innbyrdes, men ikke kart/sted. Evt. arrangørbytte gjøres internt mellom arrangørene, deretter sendes informasjon om byttet til leder i o-utvalget o-utvalg@ok-moss.no.

Har du ikke nøkkel til stabburet? Kontakt leder hyttekomite eller leder orienteringsutvalg for å få koden til nøkkelboksen som er til venstre for døra på garderobebygget.

Tilleggsinstruks for MM (mossemesterskap) finner du her:

instruks_mm.pdf

1. Før løpet

Utføres av ansvarlig.

 • Avklare med VDG/grunneier at start/mål er i orden. 
 • Ta kontakt med Knut Lindløv vdg@ok-moss.no (tlf. 69 24 27 58/901 04 673) om du ikke vet hvem grunneier er.
 • Hente tidtakerutstyr på stabburet på NØG (tidtakerutstyret ligger i egen boks).
 • Lade MTR4 (minitime recorder). 

2. Løypelegging

Utføres av løypelegger:

Løypelegging utføres med programmene OCAD eller Purple Pen. Ferdige løyper lagres i OCAD-format (ocd). Se på brosjyren Riktige løyper for barn og unge som ble utgitt av forbundet i 2016. Den forteller i detalj hvordan de enkle løypene skal være.

Følgende postkoder kan benyttes, ca. 35 stk. (husk at en må være i mål):

 • 33 (33 er for tiden permittert etter å ha sviktet på treningsløpet 5.4.18) - 34
 • 48, 50
 • 53 - 58
 • 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67
 • 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 78 - 79
 • 117
 • 121 - 122 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129

Det sikreste er å se på strekktidene fra de nyeste treningsløpene. Der står postkodene som har vært brukt og man kan gjenbruke disse postkodene.

Følgende løyper skal tilbys på treningsløp:

 • 1,5-2,0 km N-nivå
 • 2,0-2,5 km C-nivå
 • 3,0-3,5 km B/A-nivå
 • 4,5-5,0 km A-nivå

Løypefilene (ocd) sendes til Harald Lundhaug lundha@online.no, (tlf. 977 95 599) for utskrift senest mandag før treningsløpet. Legg også treningen ut på:Livelox.

Løypelegger lager egen avtale med Harald om når og hvor kartene skal hentes.

For best utskrift av kart med løyper, se denne veiledningen.

3. Legge ut løyper

Utføres av løypelegger:

 • Hente postutstyr på stabburet (postutstyret ligger i egen boks).
 • Henge ut postene.
 • Sørge for at kartene kommer til treningsløpet ved enten å levere dem selv eller levere dem til ansvarlig.
 • Avklare med ansvarlig hvem som tar inn postene.

Som en ekstra kontroll på at postene er lagt riktig bør løypelegger bruke GPS ved postutleggingen. Registrer på GPS-klokken på hver post. Vel hjemme kan man laste inn GPS-sporet i QuickRoute for å sjekke at postplasseringen stemmer.

4. Løpsdagen

Utføres av ansvarlig:

 • Henge opp startenhet og målenhet. (Vi har to startenheter.)
 • Registrere startende løpere m/navn og brikkenummer, og notere sluttiden til løperne når de kommer i mål. Skriv ut dette skjemaet (eksporter til pdf) som inneholder en liste med navn og brikkenummer på mosseløpere. (Denne lista oppdateres kontinuerlig gjennom sesongen. Send gjerne endringer/nye navn til o-utvalg@ok-moss.no)

5. Lage resultatlister

Resultater hentes ut fra MTR og overføres til programmet EResults Lite. Det er en fordel om man legger løperregisteret (CSV-fil) inn i EResults Lite før man overfører resultatene.

Resultatfilene fra EResults Lite (resultat- og strekktidsfil) legges ut på hjemmesiden.

Laging og utlegging av resultater kan også avtales med Christopher info@ok-moss.no.

instruks/treningslop.txt · Sist endret: 2019/06/13 22:08 av jcs