Brukerverktøy

Nettstedverktøy


internkontroll:leder_vdg

Leder VDG-komité

(VDG = Kontakt og samarbeid om vegetasjon-, dyreliv- og grunneierspørsmål)

Lederens oppgave er å sørge for at VDG-komitéen bidrar til at klubben forholder seg til-, og følger opp innholdet i Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere.

Leder av VDG-komité skal dessuten sørge for at:

  • Komitéen fungerer som klubbens primære kontakt mot berørte parter i VDG-sammenheng
  • Komitéen inviterer grunneierlag, viltnemnder og andre relevante forvaltningsorganer til møter med informasjon og meningsutveksling om treningsløp, tur-o og arrangementer for kommende sesong. Møtet skal avholdes 1. kvartal hvert år.
  • Komitéen informerer styret om resultatet av kontaktmøter og mulige konfliktsituasjoner som kan oppstå
  • Før større arrangementer (Lørdagskjappen etc.) tar komitéen initiativ til-, og bidrar til at det opprettes en kontakt mellom løpsledelse/løypeleggere og berørte grunneiere.
  • Komitéen selv fører regnskap for aktuelle utgifter som overleveres kasserer
internkontroll/leder_vdg.txt · Sist endret: 2014/10/29 21:07 av jcs