Brukerverktøy

Nettstedverktøy


turorientering

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
turorientering [2019/06/12 15:59]
ingarf [Året sesong er i gang.]
turorientering [2020/04/04 15:18] (nåværende versjon)
ingarf [Tur-o 2020 er i gang.]
Linje 1: Linje 1:
 ===== Turorientering OK Moss ===== ===== Turorientering OK Moss =====
    
-====Året sesong ​er i gang.====+====Tur-o 2020 er i gang.====
  
  
-OK Moss har arrangert turorientering hvert år siden 1970. Hvert år plasseres 80 poster ut på ulike kart i Mosseområdet. 50 av postene står ute i tiden april-september og 30 poster i tiden august-september. Turorienteringskonvolutten inneholder kart med postplasseringer og post- beskrivelser. Alle poster har en kode som noteres på et kontrollkort. Kodene ​kan også registreres ​på "​turorientering på nett". Kodene må registreres med 3 tegn. De 2 første er postens nummer og det tredje tegnet er bokstaven som hver post er merket med. Eksempler på registrerte koder er 07A, 11B. Man kan også blogge turen(e) med tekst og bilder. Turorienteringskonvolutter ​[[tur-o@ok-moss.no|bestilles direkte ​på nett]] ​eller kjøpes i et av våre utsalgssteder. Disse postene krever litt erfaring med kart og kompass og kalles {{ :​turo:​gradering_turorientering_for_brukere-_mars_2018.pdf |røde turer}}.+OBS!! I år kan du også bestille kartene enkeltvis eller samlet digitalt ​på [[http://​turorientering.no/moss|Tur-o på nett]]. ​
  
-{{ :​turo:​gradering_turorientering_for_brukere-_mars_2018.pdf |Grønne turer}} er en god måte å starte på for dem som ikke har prøvd orientering førEnkle poster og turer nærmiljøet skal skape trygghet ​og opplevelserDe fleste postene ​kan tas med rullestolStolper brukes ​som poster ​på grønne turerDisse brukes ​også i Stolpejakten ​og kan registreres både på [[https://​www.stolpejakten.no/|Stolpejakten]] og [[https://turorientering.no/moss/|orientering.no]].  +OK Moss har arrangert turorientering hvert år siden 1970Hvert år plasseres 80 poster ​ut på ulike kart i Mosseområdet. 50 av postene står ute i tiden april-september ​og 30 poster ​tiden august-september. Turorienteringskonvolutten inneholder kart med postplasseringer ​og post- beskrivelserAlle poster har en kode som noteres på et kontrollkort. Kodene ​kan også registreres på "​turorientering på nett". Kodene må registreres ​med 3 tegnDe 2 første er postens nummer og det tredje tegnet er bokstaven ​som hver post er merket med. Eksempler ​på registrerte koder er 07A, 11BMan kan også blogge turen(e) med tekst og bilder. Turorienteringskonvolutter ​[[tur-o@ok-moss.no|bestilles direkte på nett]] eller kjøpes i et av våre utsalgssteder. Disse postene krever litt erfaring med kart og kompass og kalles {{ :​turo:​gradering_turorientering_for_brukere-_mars_2018.pdf |røde turer}}. Hvis en vil starte med enklere poster for å få litt erfaring, kan vi anbefale ​[[https://www.facebook.com/stolpejaktenimoss/|stolpeorientering.]]
-{{ :​turologo.png?​100|}}+
  
-  ​- {{:turo:informasjon_2019.pdf |Info om turorienteringen ​2019}} + 
-  - [[turo:​kartomrader2018|Kartområder]]  ​+  ​- {{ :turo:informasjon_2020.pdf |Info om turorienteringen ​2020}} 
 +  - [[turo:​kartomrader2018|Kartområder ​2020]]  ​
   - [[turo:​utsalgssteder|Utsalgssteder]]   - [[turo:​utsalgssteder|Utsalgssteder]]
   - [[http://​turorientering.no/​moss|Tur-o på nett]]   - [[http://​turorientering.no/​moss|Tur-o på nett]]
-  - {{ :turo:​nesparken-alle_poster_2019.pdf |Gønn tur i Nesparken. Lastes ned gratis her}} +  - [[https://​www.facebook.com/​stolpejaktenimoss/​|Stolpeorientering]] 
-  - {{ :​turo:​hefte_2019_a4.pdf |Kaptein Rødskjeggs skattkister.}}+  - {{ :​turo:​hefte_2019_a4.pdf |Kaptein Rødskjeggs skattkister ​kommer}}
   - [[http://​nof-orientering.org/​|Nybegynnerkurs]]   - [[http://​nof-orientering.org/​|Nybegynnerkurs]]
   - [[http://​www.ok-moss.no/​dokumentarkiv/​tur-o/​instruksjon.pdf|Lær om karttegn]]   - [[http://​www.ok-moss.no/​dokumentarkiv/​tur-o/​instruksjon.pdf|Lær om karttegn]]
-  - {{ :turo:adelskalenderen_2018.pdf | Adelskalender ​2018}} +  - {{ :turo:adelskalenderen_2019.pdf |Adelskalender ​2019}} 
-  - [[veiledning:​GPS-sporing|GPS-sporing]] +  - [[veiledning:​GPS-sporing|GPS-sporing]] ​  
-  - [[http://​www.okmosskart.com/​turo/​users.php|Kartarkiv for turorienterere]]   +  - [[turo:loypeforslag2020|Løypeforslag ​2020]] 
-  - [[turo:løypeforslag2017|Løypeforslag.]] +
   - {{ :​turo:​gradering_turorientering_for_brukere-_mars_2018.pdf |Gradering av vanskelighetsgrad for tur-orientering.}}   - {{ :​turo:​gradering_turorientering_for_brukere-_mars_2018.pdf |Gradering av vanskelighetsgrad for tur-orientering.}}
turorientering.1560347979.txt.gz · Sist endret: 2019/06/12 15:59 av ingarf