Orienteringsklubben Moss

Orienteringsklubben Moss

Ukas løype "Vinterferie Edition" Langdistanse

Postet av Orienteringsklubben Moss den 25. Feb 2021

Hei,

Ny ukas løype henger ute i Mossemarka i nærheten av Smørbekk/Tegnebyholtet.  Postene henger ute fra i dag 25.02-07.03.

Nok en gang har vi gått for kremterreng da vi ikke er avhengige av masse parkeringsplasser.  Alle  A-løypene har postskjermer med refleks slik at postene kan tas som nattorientering.

Snømengde i terrenget varierer fra helt bart til 15 cm. Stort sett veldig fine O-forhold. Tipper at det meste av snøen er borte i løpet av uken.


Parkering foregår på turparkering ved avstikker fra Osloveien, se kart.

Det er ca. 600m fra parkering til  start/mål.

Følgende løyper tilbys:

N-løype 1,7km

C-Løype 2,6km

AK 3,4km

AM 4,1km

AL 7,2km


Emma A.R.Jakobsen har hengt ut N og C løypene. Erik Jakobsen anbefaler 7,2km for alle som vil ha en god lang-økt det fineste terrenget vi har i Mossedistriktet.

Løyper kan lastes ned og printes ut her:

Ukas Løype "Vinterferie Edition"
0 Kommentar

Postplukk v/Vanem parkeringsplass

Postet av Orienteringsklubben Moss den 22. Feb 2021


Postplukk økt fra Vanem i Mossemarka

Denne ukes egentreningsøkt er en postplukk i Mossemarka. Her er fokus på å jobbe med inn og

 utgang fra postene, vær nøye med utgangsrettningen ut fra hver post og jobbe inn en god rutine der. 

Postene er markert med røde og hvite merkebånd. Lykke til!

Postmarkering: Røde og hvite merkebånd


0 Kommentar

Ukas løype v/Nøkkeland

Postet av Orienteringsklubben Moss den 22. Feb 2021

  


Disse løypene henger ute til 23.02! 

Ukas løype i Mossemarka. NB! Parkering må skje fra Nøkkeland skole, ikke noe parkering via anleggsveien under E6. Fine forhold i skogen! 

Start og mål fra undergangen ved E6 Nøkkeland. Postene henger i et område mellom Noreødegården og Ødemørk som vi sjelden løper i.

Stor sett veldig god løpbarhet og nydelig terreng! Parkering på Nøkkeland skole ca. 600m til start/mål. Kart legges i garderobebygget på NØG.

 5 løyper: N-løype C-løype A-kort A-mellom A-lang

 Kart til nedlastning finnes her 

Elisabeth og Charlotte har hengt ut N og C løypa, de var litt usikre på plassering av post nummer 58, men den henger godt synlig. Ha en god tur i skogen!


0 Kommentar

Kråkecupen utsettes inntil videre

Postet av Orienteringsklubben Moss den 19. Feb 2021

Det er fortsatt ikke er lov til å løpe konkurranser for voksne løpere grunnet anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter. Dermed utsettes Kråkecupen inntil videre. Vi vil fortløpende vurdere om det lar seg gjøre å gjennomføre resterende løp før sesongen starter.


0 Kommentar

Innkalling til årsmøtet i OK MOSS

Postet av Orienteringsklubben Moss den 17. Feb 2021


Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Godkjenne innkalling og saksliste
4. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsberetning
6. Regnskap 1/1/2020 - 31/12/2020 med revisor/kontroll-komiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Fastsettelse av kontingent
9. Målsetting for neste sesong.
10. Budsjett
11. Behandle klubbens organisasjonsplan
12. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
må sendes styret senest onsdag 3. mars 2021 på mail til leder@ok-moss.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt (OK Moss vedtekter §6.1)

Velkommen til årsmøte,

Styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline