Digital gjennomgang av ÅSBNF løp 4 og forberedelse


Tid


Digital teoretisk gjennomgang av løypene fra forrige ÅSBNF og forberedelser til neste ÅSBNF. Alle som vil kan bli med. Vi diskuterer veivalg og strategier. Med Göran, Henning og Erik.

Møtelenke: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY4YTdkNmItYmM0Zi00ZDU4LThmZTYtZDRmZGRjMmQ4MDY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b5ae2e51-8a37-4490-9727-042cba362738%22%2c%22Oid%22%3a%22322e38d5-1f27-4f83-9e1e-099c704548bc%22%7dKommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.