Styret i OK Moss

Morten Breimo

Rolle: Leder
Tlf: 45 41 18 45
Epost: leder@ok-moss.no

Monica Meum Johnasen

Rolle: Sekretær
Tlf:
Epost: monicameum@gmail.com

Tonje Holm

Rolle:Sportslig leder
Tlf: 96 23 69 15
Epost: tonjeholm4@gmail.com

Shire Elmi

Rolle:Leder Økonomi
Tlf:
Epost: shireelmi@gmail.com 

Erik Rytter Jakobsen

Rolle: Leder for kart- og arrangementskomiteen
Tlf: 92 03 93 77
Epost: jakobsen.erik@gmail.com

Egon Lundsrud

Rolle: Leder Urokråkegruppen
Tlf: 98 20 72 69
Epost: egon_lundsrud@hotmail.com

Elisabeth Rømcke

Rolle: Leder hyttkomiteen
Tlf:
Epost: elisabeth.romcke@ncc.no

Erika Lind-Larsen

Rolle:Ungdomsrepresentant
Tlf:
Epost: 

Tonje Holm

Leder sportsutvalget

Göran Kjærstad Winblad

Hovedtrener

Se profil

Christian Schive

Junior og senior ansvarlig

Egon Lundsrud

Urokråkeansvarlig

Se profil

Elisabeth Aune Jakobsen

Rekrutteringsansvarlig

Se profil

Øyvind Løken

Treningsløps ansvarlig

Se profil

Shire Elmi

Leder økonomikomitéen

Se profil

Elisabet Breimo

Kasserer

Se profil

Tordis Rytter Jakobsen

Medlemsregister/løpsregnskapsfører

Se profil

Erik Rytter Jakobsen

Sponsorkomite

Se profil

Morten Breimo

Sponsorkomite

Se profil

Erik Rytter Jakobsen

Leder kart- og arrangementskomiteen

Øystein Olsen

Arrangementskoordinator

Se profil

Tore Bjørnerød

Ansvarlig for løypeleggere

Se profil

Hege Rytter Jakobsen

Ansvarlig VDG-komitéen

Se profil

Hallvard Koren

Ansvarlig for løpsteknisk utstyr

Se profil

Martin Eisvang

Ansvarlig turorientering

tur-o@ok-moss.no

Se profil

Erik Rytter Jakobsen

Ansvarlig stolpejakten

Elisabeth Rømcke

Leder Hyttekomitéen

Se profil

Ole Kristian Unnerud

Medlem

Se profil

Donatas Kontautas

Materialforvalter

Se profil

Monica Meum Johansen

Leder HR

Se profil

Jan Løken Johannessen

Ansvarlig for klubbturer og sosialt

Se profil

Elisabet Breimo

Ansvarlig for hjemmesider 

Se profil

Helene Meum Johansen

Arkivar

Se profil

Ellen Ladim

Leder valgkomite

Se profil

Tore Bjørnerød

Medlem

Se profil

Kristin Gjølsjø

Medlem

Se profil

Mari Finstad

Leder kontrollutvalget

Revisor

Se profil

Inger Lindløv

Medlem

Se profil

Reidun Braathen

Medlem

Se profil