Brukerveiledning til Brikkesys

Kort fortalt må du først etablere et nytt løp i brikkesys, for deretter å legge inn løyper og klasser. Når dette er gjort kobler du til Start- og Målenheten og løpet kan begynne. Løpet lastes enkelt opp til brikkesys.no fra menyen

Forberedelser

I pc-sekken finner du følgende utstyr

 • Acer pc med lader (kode 1964)
 • Startenhet med usb kabel
 • Målenhet med usb kabel
 • Usb mus
 • Laminerte ark til Startenhet og Målenhet

Løypeleggers oppgaver

Løypelegger må ha lagt ferdig løypene før du kan starte. Du trenger følgende info fra løypelegger:

 •  Løypenavn
 •  Løyper fordelt i klasser (dersom dette skal benyttes)
 •  Postkoder (husk målposten)
 • Løypelengde

Forutsetninger

 • Du vet hvordan du kobler til usb mus
 • Du vet hvordan du kobler til nettet hjemme og eventuelt delt nett på mobil

Klasser og løyper

På treningsløp er klasser og løyper sammenfallende, men på for eksempel Mosse Mesterskap bruker vi en løype i flere klasser. Avgjør om du skal ha både klasser og løyper eller bare klasser. Dersom du skal bruke både løyper og klasser er det lurt å lage løyper først.

Lage løyper - fra menyen Løp/Klasser og løyper

 1. Lag klasser ved å velge knappen [Ny klasse]
 2. Skriv løypenavn (Løype N, løype C, løype AB, løype A osv.) i kolonnen for klasse og trykk [TAB].
 3. Skriv in postkoder med mellomrom imellom. Husk å ta med målposten.
 4. Angi lengde i kolonnen Meter.
 5. Gjenta for hver løype.

Tips!

Husk å sjekke hvilke løyper som skal være urangert. Du kan rydde og flytte rader opp og ned med knappene på høyre side i bildet.


Lage klasser 

For å gjøre det enkelt bruker vi kun løyper på treningsløp, men noen ganger ønsker vi også klasser, for eksempel under Mossemesterskap.

 1. Huk av for løype på alle løypene du lagde over. Se hva som skjer ;)
 2. Lag klasser ved å trykke på knappen [Ny klasse]
 3. Skriv inn klasse i kolonnen for klasse
 4. Høyreklikk på klassen og “Velg løype for denne klassen” fra menyen og trykk [TAB] (NB! Dersom ingen av løypene kommer opp i listen, stopp og start Brikkesys en gang). 

Gjenta 2.-4. for alle klassene.

Tips! 

For å endre løypenavn i ettertid, må du ta bort hake for løype og redigere i klasse-kolonnen. Husk å sett haken på igjen. Postkodene kan redigeres/endres ved kun å dobbeltklikke i kolonnen. Vær nøye! 


På løpsdagen

Forberedelser

 • Ta med bord og stol
 • Planlegg for været, pc og regn fungerer dårlig sammen over tid.

Valg – Installer startenhet/ Installer målenhet

Fra menyen Valg velger du hhv startenhet og målenhet for å installere disse. De må installeres hver gang Brikkesys startes. Koble de til en vilkårlig usbinngang, se merking på pc for å velge riktig Com-port ved installering. Skru målenheten på ved å trykke på Clear/ON knappen.

 • Startenheten er av typen “250 enhet”
 • Målenheten er av typen “MTR4”

Stille målklokken

Du stiller målklokken fra menyen Resultater og velger Stille målklokke

Følg instruksjonene i bildet.

 • Velg PC klokke
 • Trykk [Synkronisering]
 • Trykk [Oppdater]

Påmelding av løpere

 • Legg brikken til løperen på Start-enhenten
 • Dersom løperen allerede er registret i databasen, kommer navnet og klubb opp
 • Velg riktig klasse
 • Huk av for leiebrikke dersom det benyttes, husk å skru den av igjen på neste løper

Målgang og brikkeavlesning

Legg brikken på målenheten for brikkeavlesning.  

Tips! 

Du kan rette feil og gjøre endringer i databasen ved å høyreklikke på løperen. Dette kan være for eksempel å endre klasse og navn eller godkjenne løpere som blir disket (i dette tilfellet må status endres til OK).  

Last opp løpet til Brikkesys.no

Fra menyen Løp velger du Last opp hele løpet til brikkesys.no

Våre løp kommer fortløpende opp her:

http://www.brikkesys.no/results.php?user=moss 

Oppdater resultatlister på hjemmesiden

Vi legger alle resultater i tabellen under menyen Aktiviteter på siden Resultater. Dersom du ikke har tilgang til dette selv, gi beskjed til webmaster når alt er klart på e-post til webm@ok-moss.no