Utskrift av løyper

For best utskriftskvalitet anbefales følgende metode:

  • Kart og løyper lagres i OCD-format (gjelder for både OCAD og Purple Pen)
  • Skriv ut kart og løyper med OCAD eller OCAD Viewer som er gratis.
  • OCD-løypefiler lagret i Purple Pen kan åpnes for utskrift i OCAD Viewer. Kartet hentes automatisk opp som bakgrunnsbilde.

Kartnormer

Kartnormene utgis av IOF. De viktigste kartnormene er: