Instruks for treningsløp


Denne instruksen inneholder det som er nødvendig for å arrangere et treningsløp, alt fra løypelegging starter til resultatene er lagt ut på resultatsiden på OK Moss' hjemmeside og postene er tatt inn. Treningsløpet arrangeres av to personer, ansvarlig og løypelegger.

Det er mulig å bytte arrangør innbyrdes, men ikke kart/sted. Evt. arrangørbytte gjøres internt mellom arrangørene, deretter sendes informasjon om byttet til leder i o-utvalget jakobsen.erik@gmail.com

Har du ikke nøkkel til stabburet/kartrommet på NØG? Kontakt leder hyttekomite eller leder orienteringsutvalg for å få koden til nøkkelboksen som er til venstre for døra på garderobebygget.

Tilleggsinstruks for Mossemesterskap MM 

Før løpet

Utføres av ansvarlig.

 • Avklare med VDG/grunneier at start/mål er i orden. 
 • Ta kontakt med Jan Bjerketvedt vdg@ok-moss.no (tlf. 41421743) om du ikke vet hvem grunneier er.
 • Hente treningsløpsekken med PC/tidtakerutstyr på NØG.
 • Lade tidtaker-pc og MTR4 (minitime recorder).
 • Registrere løpet i Brikkesys på tidtaker-pc. Se veiledningen til Brikkesys

Løypelegging

Utføres av løypelegger:

Løypelegging utføres med programmene OCAD eller Purple Pen. Ferdige løyper lagres i OCAD-format (ocd). Se på brosjyren: Riktige løyper for barn og unge

som ble utgitt av forbundet i 2016. Den forteller i detalj hvordan de enkle løypene skal være.

Følgende postkoder kan benyttes, ca. 57stk. (husk at en må være i mål):

               31,32,33,34,35,36,37,38,39
 • 41,42,43,44,45,46,47,48(*2),49
 • 50, 54, 55, 57
 • 60,61, 64, 69
 • 70, 71, 75,78
 • 80,81,,82 85
 • 90, 91,, 96, 97
 • 107, 108, 109
 • 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
 • 121, 122,123, 125, 126, 128, 129

Følgende løyper skal tilbys på treningsløp:

 • 1,5 - 2,0 km N-nivå
 • 2,0 - 2,5 km C-nivå
 • 2,5 - 3,0 km A/B-nivå
 • 3,0 - 3,5 km A-nivå (AK)
 • 4,5 - 5,0 km A-nivå

Løypefilene (pdf) kan skrives ut på dedikert skriver på kartrommet på NØG. Alternativt kan løypefilene (ocd) sendes til Harald Lundhaug lundha@online.no, (tlf. 977 95 599) for utskrift senest mandag før treningsløpet. Legg også treningen ut på:Livelox.

Løypelegger lager egen avtale med Harald om når og hvor kartene skal hentes.

For best utskrift av kart med løyper, se Utskrift av løyper 

Legge ut løyper

Utføres av løypelegger:

 • Hente postutstyr på kartrommet(postutstyret ligger i egen boks).
 • Henge ut postene.
 • Sørge for at kartene kommer til treningsløpet ved enten å levere dem selv eller levere dem til ansvarlig.
 • Avklare med ansvarlig hvem som tar inn postene.

Løpsdagen

Utføres av ansvarlig:

 • Henge opp startenhet og målenhet. (Vi har to startenheter.)
 • Registrere startende løpere m/navn og brikkenummer i Brikkesys, samt registrering ved målgang.
 • Ta ned startenhet og målenhet etter løpet.

Lage resultatlister

Ved bruk av Brikkesys se Brukerveiledning for Brikkesys. Resultater lastes direkte ut på nettet fra arena. Husk også at linker til resultater, strekktider og livelox legges på resultatoversikten.