OK Moss drar jevnlig på turer til utlandet for å konkurrere og på turer med et mer sosialt tilsnitt.

Her er en oversikt over løp i utlandet vi pleier å delta på, og hvilken tid av året de arrangeres.

Nord-Jysk 2 dagers

I midten av mars arrangeres denne konkurransen. OK Moss arrangerer dette som en sosial tur, som er åpen for alle våre medlemmer. Klubben dekker noen av utgiftene ved turen og hvert medlem må betale en egenandel.

Samlingen i Danmark består av et treningsopplegg, nattløp, mellomdistanse og langdistanse.

nordjysk2dages.dk

Hallandspremiären

I midten av mars arrangeres denne 3 dagerskonkurransen. Dette er ikke en klubbtur,  men er et tilbud til barn mellom 13-20 år i regi av Østfold orienteringskrets.

Samlingen i Sverige består av et nattløp, mellomdistanse og langdistanse.

http://www.hallandspremiaren.se

Five-O

Rundt påsketider er det en del OK Moss løpere som reiser til Trollhättan for å bli med på Five-O. Five-O består av et nattløp, en sprint, en mellomdistanse og to langdistanser. Man kan være med på alle dagene eller noen av dagene. Utgifter dekkes av den enkelte.

https://www.five-o.se/

10-mila

10- mila  er en stor orienteringsstafett som arrangeres på våren, som oftest  nærheten av Stockholm. OK Moss deltar som regel med flere lag.

https://10mila.se/

Jukola

I midten av juni arrangeres verdens største stafett i Finland. Også her deltar OK Moss med flere lag.

https://jukola.com/

O-ringen

Verdens største orienteringsarrangement er i O-ringen i Sverige. Løpene går over 5 dager i sommerferien, som regel siste uken av juli. OK Moss organiserer ikke selve turen men klubbens medlemmer prøver å bo samlet.  En meget sosial tur om man velger å bo på O-ringens camping.

https://www.oringen.se/

25- manna

En kjempestor klubbstafett i Sverige. Arrangementet går som regel i starten av oktober. OK Moss arrangerer alltid en klubbtur hit.

Klubben dekker reisekostnadene og løperen dekker en egenandel for hotell.

https://www.25manna.se/

O-event

I november reiser en del av klubbens  barnefamilier til O-Event i Borås. Her arrangeres 3 sprintløp i form av nattløp, downhill sprint og Zoosprint. Dette er veldig barnevennlige løp og spesielt gøy da siste løpet går inne i Borås dyrepark. Klubben dekker startavgifter for barna og unge, reise og boutgifter dekkes av den enkelte.

http://www.o-event.se/