Oversikt over områdekart som skal benyttes til O-løp

Halmstad

Målestokk1:10.000 og 1:15.000
Ekvidistanse5m
Utgitt
Synfaring/revidering dato/av12.12.2012 Ola Nordmann
Digitalisert
Kartbase
Tidligere løp
Terenginformasjon