Korona og smitteverntiltak

OK Moss forholder seg til enhver tid til Moss kommunes og regjeringens retningslinjer for koronatiltak oppsummert i NOF sin veileder.

Dersom vanlige treninger ikke kan gjennomføres blir det laget en "ukas løype" som legges tilgjengelig under våre aktiviteter. Styrke- og intervalltrening blir publisert som egentreningsopplegg på samme sted.

Ved gjennomføring av gruppetreninger føres tilstedeværelse for enklere smittesporing i etterkant.