Østfoldsprinten

Rolleliste

Rolle
Løpsleder
Start
Mål
Speaker
Salg
Sekretariat
Løyper
Parkering
Klubbens arrangementsansvarlig

Løpsleder

Forberedende arbeider

Følgende arbeidsoppgaver delegeres til arrangementskoordinator:

 • registrere løpet i Eventors kalender
 • registrere lenker i Eventor til innbydelse, påmelding og resultater
 • etablere påmelding
 • skaffe løypelegger

Andre oppgaver:

 • kontakte VDG-komité vedrørende nødvendig kontakt med grunneiere o.l.
 • undersøke parkeringsforhold
 • undersøke muligheter for leie arenafasiliteter
 • skaffe leder til salg, sekretariat, start, mål og parkering
 • skrive innbydelse
 • skrive PM
 • sende pressemelding til Moss avis
 • Sjekke om det er nødvendig do-fasiliteter, eller bestille dette.

Start

Nødvendig personell: 2

Før løpet

 • Sørge for nødvendig utstyr (merkebånd, startbanner, startlister, penner)
 • Kart legges i plastposer
 • Kart til HD11-12 og N-åpen + PM legges i lagsposer
 • Klargjøre startplassen med skilting og merking
 • Merke til evt. startpost

Under løpet

 • Ha startlister for sjekk av brikkenummer og meddele endringer til sekretariat

Etter løpet (etter avsluttet start)

 • Rigge ned start etter at alle har startet

Mål

Nødvendig personell: 2

Før løpet

 • Sørge før nødvendig utstyr (Målbanner, merkebånd, stenger, bord)
 • Planlegge målområdet/innløping i samarbeid med løpsledere og løypelegger
 • Eventuelt rigge opp sperringer
 • Merke fra siste post. Rydde om nødvendig i oppløpet
 • Rigge mål og sjekk merking fra siste post i mål
 • Rigge opp bord og strøm til minitimerecordere for utdeling av strekktider
 • Rigge opp bord for løpsdrikke
 • Avtale prosedyrer for «døde» brikker, ukjente brikker, disk og brutt med sekretariatet

Under løpet

 • Lese av brikke til alle løpere som passerer mål

Etter løpet (etter sistemann i mål)

 • Rigge ned sperringer og utstyr

Speaker

Før løpet

 • Gjøre seg kjent med deltakerne i de ulike klassene

Under løpet

 • Ønske velkommen til løpet
 • Følget løpets gang og formidle dette på en engasjerende måte
 • Formidle noen velvalgte ord etter målgang

Utstyr

 • Høyttaler

Salg

Ansvarsområdet: Salg av kioskvarer.

Nødvendig personell: 3

Før løpet

 • Kjøpe inn mineralvann, kaffe og vaffelrøre
 • Hente evt. varer og utstyr (kaffetraktere, vaffeljern) på NØG
 • Lage plakat med priser

Under løpet

 • Steke vafler
 • Trakte kaffe
 • Selge

Etter løpet

 • Rydde kjøkkenet
 • Returnere vareoverskudd til NØG
 • Utarbeide regnskap for kiosksalget og sende det til løpsleder

Utstyr

 • 2 kaffetraktere
 • 2 vaffeljern
 • kaffe
 • vaffelrøre
 • mineralvann
 • stekefett
 • vekslepenger
 • løpsdrikke + bord/netting (leveres til funksjonær på mål)

Sekretariat

Arbeidsoppgaver: Ansvar for løperregistrering, tidtaking, målgang og resultater

Nødvendig personell: 2

Før løpet

Under løpet

 • Registrere deltakere
 • Oppdatere løpsdatabase
 • Kjøre løpet vha. Emit
 • Skrive ut og henge opp resultatlister
 • Kontrollere at løperbrikkene blir avlest i mål

Etter løpet

 • Legge ut resultatliste i Eventor

Utstyr

Løperregistrering

 • 25 registreringsskjema
 • 2 kulepenner

Tidtaking

 • 2 pc-er
 • 1 skriver

Mål

 • Målenhet
 • MTR-3
 • MTR-4

Resultater

 • Tape

Løyper

Ansvarsområde: Løypelegging, klargjøring av kart, postutsetting og postinntak

Personell: 3 personer

I god tid før løpet

 • Legge forslag til løyper med vinnertid 13-15 min.
  • Fokus på strekk med veivalgsmuligheter
 • Gjennomgå løypeforslagene med karttegner for evt. justering av kartet

Før løpet

 • Skrive ut kart med løyper
 • Legge ut poster
 • Sette ut EKT-nullere og startpost

Etter løpet

 • Ta inn poster

Utstyr

 • Poster
 • EKT-enheter
 • 2 EKT-nullere
 • Plastposer til kart

Parkering

Nødvendig personell: 1-4 personer

Før løpet

 • Ordne med personer som kan hjelpe til med parkering
 • I samarbeid med løpsledelse, planlegge parkeringsplasser. Antall biler er anslått til 60 stk.
 • Planlegge parkeringsavviklingen i detalj. Kartlegge de forskjellige parkeringsmulighetene på skisser som hver P-funksjonær får utlevert.
 • Anmode alle parkeringshjelpere på å ta med egen gul refleksvest.

På løpsdagen

 • Merking med flagg fra der det er angitt i innbydelsen til parkeringsområdet.
 • Dirigere biler til parkeringsplass

Etter løpet

 • Ta ned all merking og skilting.