Rolleliste

Rolle
Løpsleder
Sekretariatsleder
Løypelegger
Startleder
Salgsleder
Klubbens arrangementsansvarlig

Løpsleder

Forberedende arbeider

Følgende arbeidsoppgaver delegeres til arrangementsansvarlig:

 • registrere løpet i Eventors kalender
 • registrere lenker i Eventor til innbydelse, påmelding og resultater
 • etablere påmelding

Andre oppgaver:

 • skrive innbydelse og PM
 • leie/låne innendørs lokale med garderobe/dusj
 • skaffe løypelegger
 • skaffe leder til salg og sekretariat
 • skaffe personell til opprydding og vask av lokalene (2 personer)
 • skrive en nyhet på hjemmesiden om arrangementet
 • sende pressemelding til Moss avis

Salg

Ansvarsområdet: Salg av kioskvarer.

Nødvendig personell: 3

Før løpet

 • Skaffe mineralvann, kaffe og vaffelrøre
 • Hente evt. varer og utstyr (kaffetraktere, vaffeljern) på NØG
 • Lage plakat med priser

Under løpet

 • Steke vafler
 • Trakte kaffe
 • Selge

Etter løpet

 • Rydde kjøkkenet
 • Returnere vareoverskudd til NØG
 • Utarbeide regnskap for kiosksalget og sende det til løpsleder

Utstyr

 • 2 kaffetraktere
 • 2 vaffeljern
 • kaffe
 • vaffelrøre
 • mineralvann
 • stekefett
 • vekslepenger
 • utstyr for betaling med kort (iPAD, iZettle)

Sekretariat

Arbeidsoppgaver: Ansvar for løperregistrering, tidtaking, målgang og resultater

Nødvendig personell: 3

Før løpet

Under løpet

 • Registrere deltakere
 • Oppdatere løpsdatabase
 • Kjøre løpet vha. Emit
 • Skrive ut og henge opp resultatlister
 • Kontrollere at løperbrikkene blir avlest i mål

Etter løpet

 • Legge ut resultatliste i Eventor
 • Sende fakturaer til norske klubber

Utstyr

Løperregistrering

 • 100 registreringsskjemaer
 • 5 kulepenner

Tidtaking

 • 2 pc-er
 • 1 skriver

Mål

 • Målenhet
 • MTR-3
 • MTR-4

Resultater

 • Tape

Start

Ansvarsområde: Rigge, gjennomføre og rydde start

Personell: 2 personer

Utstyr: Startklokke med startsignal, Bokser til kart (en for hver løype). Løse postbeskrivelser. Merkebånd. Bord.

Rigge start

Merke til start.

Ved hjelp av merkebånd (kan legges på bakken) dele start inn i en kolonne per løype. Hver løype deles så inn i 4-5 rader. Det markeres tydelig hvilke klasser/hvilken løype som hører til hver enkelt kolonne. Hensikten er at det ved kø i enkelte løyper blir tydelig når og hvor køen skal flytte seg når startklokken gir startsignal.

Sette opp et bord der de løse postbeskrivelsene plasseres.

Plassere startklokken slik at den kan ses og høres av løperne. Startklokken stilles for signalering hvert halve minutt.

Gjennomføre start

Kontrollere at startkøsystemet fungerer slik at løperne starter med minst et halvt minutts mellomrom.

Rydde start

Fjerne merkebånd og ta inn bord.

Løyper

Ansvarsområde: Løypelegging, klargjøring av kart, postutsetting og postinntak

Personell: 3 personer

Før løpet

 • Legge løyper
 • Tegne løyper
 • Kontrollere løypene
 • Skrive ut kart med løyper
 • Skrive ut løse postbeskrivelser
 • Legge ut poster
 • Sette ut EKT-nullere og startpost

Etter løpet

 • Ta inn poster

Utstyr

 • Poster
 • EKT-enheter
 • 2 EKT-nullere
 • Plastposer til kart

Parkering

Ansvarsområde: Merke til løp og dirigere parkeringen.

Personell: 1-4 personer

Før løpet

 • Ordne med personer som kan hjelpe til med parkering
 • I samarbeid med løpsledelse, planlegge parkeringsplasser. Antall biler er anslått til 60 stk.
 • Planlegge parkeringsavviklingen i detalj. Kartlegge de forskjellige parkeringsmulighetene på skisser som hver P-funksjonær får utlevert.
 • Anmode alle parkeringshjelpere på å ta med egen gul refleksvest.

På løpsdagen

 • Merking fra der det er angitt i innbydelsen til parkeringsområdet
 • Dirigere biler til parkeringsplass.

Etter løpet

 • Ta ned all merking og skilting.

Utstyr

 • Dersom behov fremskaffe radio for kommunikasjon internt i parkeringsgjengen.