OK Moss

 
Besøksadresse:Noreødegården
Postadresse:Postboks 404, 1502 Moss
Bankkonto:1503 75 49921
BIC:DNBANOKKXXX
IBAN:NO30 1503 7549 921
Organisasjonsnr:983766188
E-post:leder@ok-moss.no
Kasserer:kasserer@ok-moss.no
Nettansvarlig:webm@ok-moss.no