Innkalling til årsmøtet i OK MOSS

Postet av Orienteringsklubben Moss den 17. Feb 2021


Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Godkjenne innkalling og saksliste
4. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsberetning
6. Regnskap 1/1/2020 - 31/12/2020 med revisor/kontroll-komiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Fastsettelse av kontingent
9. Målsetting for neste sesong.
10. Budsjett
11. Behandle klubbens organisasjonsplan
12. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
må sendes styret senest onsdag 3. mars 2021 på mail til leder@ok-moss.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt (OK Moss vedtekter §6.1)

Velkommen til årsmøte,

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.