Sakspapirer til Årsmøtet 17. mars

Postet av Orienteringsklubben Moss den 9. Mar 2021

Årsmøtet avholdes som beskrevet i innkallelsen i teams onsdag 17 mars. kl.19.00.


Vedlagt ligger sakspapirer til møtet:

-Årsberetning 2020

-Økonomirapport

-Innkomne forslag fra styret

-Forslag til målsettinger 2021

Dokumentene finnes også for nedlastning her:

Sakspapirer


For å bli med i møtet trykker man på denne lenken 10 minutter før møtet starter:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU3Y2UzM2QtMTgwOC00Mzc3LWFmYzktNjY0MDE4NzUyZDY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%223e6032e8-6df2-48cd-a227-f1208247253a%22%7d

Er man usikker på hvordan man bruker Teams, ta kontakt med en av styrets medlemmer for veiledning i god tid før møtet.

For å klare å avholde et godt og effektivt møte på Teams. Er man avhengig av at man har noen kjøreregler. Alle som skal delta bør lese igjennom denne veiledningen før møtet:

Kjøreregler for møter i Teams

Velkommen til årsmøtet

Med vennlig hilsen styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.