Digital styrketrening


Arrangør: Göran Kjærstad Winblad
Påmeldingsfrist: 04.01.2022 19:30

Tid


Bli med på digital styrketrening rett hjem i stua. Vår trener Gøran tar oss med igjennom en halvtimes styrkeøkt via Zoom.  Som vanlig blir det fokus på skadeforebygging og løpsrelaterte styrkeøvelser.  Alle kan bli med påloggingslink: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTIxZDMwMTMtMzFiNy00MTE0LTkyZDAtMjMxM2EzN2M4YzE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b5ae2e51-8a37-4490-9727-042cba362738%22%2c%22Oid%22%3a%22322e38d5-1f27-4f83-9e1e-099c704548bc%22%7d


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.