Tid


Dagsorden:

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Godkjenne innkalling og saksliste
 4. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Årsberetning
 6. Regnskap 1/1/2022 - 31/12/2022 med revisor/kontroll-komiteens beretning
 7. Innkomne forslag
 8. Fastsettelse av kontingent
 9. Målsetting for neste sesong.
 10. Budsjett
 11. Behandle klubbens organisasjonsplan
 12. Valg


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 8. mars 2023 på mail til leder@ok-moss.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt (OK Moss vedtekter §6.1)

Årsberettning 2022.pdf

Budsjettforslag 2023.pdf

Resultatrapport 2022 med foregående år.pdf

Valgkommite instilling.pdf

Kontrollutvalges beretning 2022.pdf


Velkommen til årsmøte,

Styret


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.