Instruks for treningsløp


Denne instruksen inneholder det som er nødvendig for å arrangere et treningsløp, alt fra løypelegging starter til resultatene er lagt ut på resultatsiden på OK Moss' hjemmeside og postene er tatt inn. Treningsløpet arrangeres av to personer, ansvarlig og løypelegger.

Det er mulig å bytte arrangør innbyrdes, men ikke kart/sted. Evt. arrangørbytte gjøres internt mellom arrangørene, deretter sendes informasjon om byttet til leder i o-utvalget o-utvalg@ok-moss.no.

Har du ikke nøkkel til stabburet? Kontakt leder hyttekomite eller leder orienteringsutvalg for å få koden til nøkkelboksen som er til venstre for døra på garderobebygget.

Tilleggsinstruks for MM (mossemesterskap) finner du her:

instruks_mm.pdf


Før løpet


Utføres av ansvarlig.

 • Avklare med VDG/grunneier at start/mål er i orden. 
 • Ta kontakt med Jan Bjerketvedt vdg@ok-moss.no (tlf. 41421743) om du ikke vet hvem grunneier er.
 • Hente tidtakerutsty og PC i kartrommet på NØG (tidtakerutstyret ligger i egen boks).
 • Lade tidtaker-pc og MTR4 (minitime recorder).
 • Registrere løpet i Brikkesys på tidtaker-pc.


Løypelegging


Utføres av løypelegger:

Løypelegging utføres med programmene OCAD eller Purple Pen. Ferdige løyper lagres i OCAD-format (ocd).

Se på brosyren:jRiktige løyper for barn og unge som ble utgitt av forbundet i 2016. Den forteller i detalj hvordan de enkle løypene skal være.

Følgende postkoder kan benyttes, ca. 30 stk. (husk at en må være i mål):

 • 48
 • 50, 54, 55, 57
 • 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69
 • 70, 71, 72, 75, 78, 79
 • 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87,88
 • 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
 • 100, 101, 102, 103, 104 (2 stk.), 105, 106, 107, 108, 109
 • 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
 • 120, 121, 122, 125, 126, 128, 129

Følgende løyper skal tilbys på treningsløp:

 • 1,5-2,0 km N-nivå
 • 2,0-2,5 km C-nivå
 • 2,5-3,0 km B-nivå
 • 3,0-3,5 km A-nivå (AK)
 • 4,5-5,0 km A-nivå

Løypefilene (pdf) kan skrives ut på dedikert skriver på kartrommet på NØG. Alternativt kan løypefilene (ocd) sendes til Harald Lundhaug lundha@online.no, (tlf. 977 95 599) for utskrift senest mandag før treningsløpet.

Legg også treningen ut på:Livelox.

Løypelegger lager egen avtale med Harald om når og hvor kartene skal hentes.

For best utskrift av kart med løyper, se denne veiledningen.


Legge ut løyper


Utføres av løypelegger:

 • Hente postutstyr på stabburet (postutstyret ligger i egen boks).
 • Henge ut postene.
 • Sørge for at kartene kommer til treningsløpet ved enten å levere dem selv eller levere dem til ansvarlig.
 • Avklare med ansvarlig hvem som tar inn postene.


Løpsdagen


Utføres av ansvarlig:

 • Henge opp startenhet og målenhet. (Vi har to startenheter.)
 • Registrere startende løpere m/navn og brikkenummer, og notere sluttiden til løperne når de kommer i mål. Ved bruk av Brikkesys skjer dette ved registrering av løperbrikke ved påmelding.
 • Ved bruk av EResults Lite (ikke tidtaking på arena) kan man skrive ut dette skjemaet (eksporter til pdf) som inneholder en liste med navn og brikkenummer på mosseløpere. (Denne lista oppdateres kontinuerlig gjennom sesongen. Send gjerne endringer/nye navn til o-utvalg@ok-moss.no) Tidene noteres da i skjema som backup.


Lage resultatlister


Ved bruk av Brikkesys, veiledning kan resultater lastes direkte ut på nettet fra arena. Lagres filene som htm-filer kan de legges ut på hjemmesiden og være tilgjengelige på treningsløpssiden.

Resultatene kan også lastes ut til brikkesys.no og legges ut på hjemmesidene under resultater.


Levert av IdrettenOnline